Gąska siarkowa - charakterystyka i zastosowanie

Gąska siarkowa - charakterystyka i zastosowanie
Autor Marcel Wiorek
Marcel Wiorek08.01.2024 | 7 min.

Gąska siarkowa jest niezwykle przydatną substancją chemiczną o szerokim zastosowaniu w wielu gałęziach przemysłu i medycyny. Jej wyjątkowe właściwości fizykochemiczne pozwalają wykorzystywać ją w produkcji gumy, wyrobów celulozowych, nawozów, środków czyszczących i wielu innych produktów. Gąskę siarkową stosuje się również powszechnie w procesach wydobycia ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz w leczeniu niektórych schorzeń skóry. Niniejszy artykuł przedstawia szczegółową charakterystykę gąski siarkowej, jej pochodzenie, właściwości i liczne zastosowania.

Kluczowe wnioski:
 • Gąska siarkowa jest tlenkiem siarki o szerokim zastosowaniu w przemyśle i medycynie.
 • Posiada specyficzne właściwości fizykochemiczne, które decydują o jej przydatności.
 • Jest wykorzystywana min. w produkcji gumy, nawozów, środków czyszczących.
 • Ma zastosowanie w procesach rafinacji ropy naftowej i gazu ziemnego.
 • Jest składnikiem niektórych preparatów leczniczych stosowanych w dermatologii.

Gąska siarkowa – definicja i właściwości

Gąska siarkowa, inaczej znana jako dwutlenek siarki (SO2), jest bezbarwnym gazem o charakterystycznym, drażniącym zapachu. Jest produktem spalania siarki w obecności tlenu. W warunkach normalnych dwutlenek siarki łatwo ulega skropleniu, przechodząc w stan ciekły. Gąska siarkowa jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie, tworząc kwaśny roztwór – kwas siarkowy(VI).

Główne właściwości fizykochemiczne gąski siarkowej to:

 • Temperatura topnienia: -75°C
 • Temperatura wrzenia: -10°C
 • Gęstość: 1,46 g/cm3 (w temperaturze 0°C)
 • Rozpuszczalność w wodzie: ok. 20 g/100 ml (w temp. 20°C)

Dwutlenek siarki ma silne właściwości utleniające, redukujące i odwadniające. Jest związkiem o dużej reaktywności chemicznej. Łatwo ulega dysocjacji na jony SO2− 4. Dobrze rozpuszcza się w alkoholach, eterach i innych związkach organicznych.

Właściwości toksykologiczne

Gąska siarkowa ma działanie drażniące i toksyczne. Może powodować podrażnienia śluzówek oczu i dróg oddechowych. W większych stężeniach prowadzi do obrzęku płuc. Długotrwała ekspozycja na SO2 zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego i krążenia. Z uwagi na toksyczność gąski siarkowej, jej stosowanie w przemyśle wymaga specjalnych środków ochronnych.

Zastosowanie gąski siarkowej w przemyśle i medycynie

Gąska siarkowa znajduje bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, a także w medycynie i rolnictwie. Jej wszechstronność wynika z unikalnych właściwości fizykochemicznych oraz dużej reaktywności.

Najważniejsze zastosowania dwutlenku siarki to:

 • Produkcja kwasu siarkowego(VI) – gąska siarkowa jest surowcem do otrzymywania H2SO4 metodą kontaktową.
 • Bielenie masy celulozowej – stosowana w przemyśle papierniczym.
 • Konserwowanie owoców i warzyw – jako środek konserwujący.
 • Oczyszczanie gazu ziemnego – usuwanie niepożądanych związków siarki.
 • Odsiarczanie ropy naftowej – proces Clausa.
 • Produkcja nawozów – produkcja superfosfatów.
 • Garbowanie skór – zmiękczanie skóry.
 • Leczenie grzybicy skóry – działanie grzybobójcze.

Gąska siarkowa znajduje też szerokie zastosowanie jako półprodukt w syntezie organicznej. Służy między innymi do produkcji barwników, leków, detergentów, środków ochrony roślin.

Wydobycie gąski siarkowej i jej dostępność na rynku

Dwutlenek siarki nie występuje w przyrodzie w postaci czystej. Do jego produkcji wykorzystuje się głównie złoża siarki rodzimej oraz skały zawierające siarczki metali. Najczęstszymi metodami otrzymywania SO2 są:

 • Spalanie siarki rodzimej
 • Wydzielanie z gazów powstających przy wytapianiu rud metali
 • Odsiarczanie ropy naftowej i gazu ziemnego

Największymi producentami i eksporterami gąski siarkowej są Chiny, USA, Rosja, Kanada, Indie i Japonia. Światowa produkcja SO2 wynosi obecnie około 150 mln ton rocznie i stale rośnie. Cena 1 tony gąski siarkowej kształtuje się na poziomie ok. 130-150 USD.

Na rynku dostępne są różne postacie handlowe SO2 – skroplona ciekła postać, sprężony gaz w butlach, roztwory wodne. Wybór zależy od planowanego zastosowania i skali produkcji.

Skład chemiczny i właściwości fizyczne gąski siarkowej

Gąska siarkowa - charakterystyka i zastosowanie

Gąska siarkowa jest związkiem chemicznym o wzorze SO2, składającym się z 1 atomu siarki i 2 atomów tlenu. W warunkach standardowych występuje w postaci bezbarwnego gazu o charakterystycznym, duszącym zapachu.

Podstawowe właściwości fizyczne SO2:

Temperatura topnienia -75°C
Temperatura wrzenia -10°C
Gęstość 1,46 g/cm3 (w 0°C)
Masa molowa 64,07 g/mol

W niskich temperaturach gąska siarkowa skrapla się, przechodząc w stan ciekły. Jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie, alkoholach i eterach. Tworzy kwaśne roztwory – podstawa do produkcji kwasu siarkowego(VI).

Zanieczyszczenia i oczyszczanie gąski siarkowej

Gąska siarkowa uzyskiwana metodami przemysłowymi zazwyczaj nie jest całkowicie czysta. Może zawierać pewne zanieczyszczenia, takie jak:

 • Dwutlenek węgla
 • Tlenki azotu
 • Chlorki
 • Sadza
 • Pyły

Obecność takich substancji wpływa niekorzystnie na jakość i zastosowanie SO2. Dlatego gąskę siarkową poddaje się procesom oczyszczania, takim jak absorpcja, adsorpcja, destylacja czy krystalizacja. Pozwala to uzyskać produkt o wysokiej czystości, spełniający rygorystyczne normy przemysłowe.

Bezpieczne użytkowanie i przechowywanie gąski siarkowej

Ze względu na toksyczność, gąska siarkowa wymaga ostrożnego i bezpiecznego postępowania. Przy użytkowaniu SO2 należy przestrzegać specjalnych procedur oraz stosować środki ochrony osobistej, takie jak:

 • Rękawice i ubranie ochronne
 • Okulary lub maska na twarz
 • Odpowiednia wentylacja pomieszczeń

Gąskę siarkową przechowuje się najczęściej w postaci skroplonej w specjalnych, izolowanych i odpornych chemicznie zbiornikach. Ważne jest systematyczne monitorowanie szczelności zbiorników oraz eliminowanie wycieków substancji do środowiska.

Pomimo toksyczności, gąska siarkowa należy do najważniejszych i najpowszechniej stosowanych chemikaliów przemysłowych na świecie. Jej unikalne właściwości sprawiają, że znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach nowoczesnej gospodarki.

Podsumowanie

Gąska siarkowa jest niezwykle wszechstronną i przydatną substancją chemiczną, która znalazła szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Jej unikalne właściwości fizykochemiczne decydują o przydatności w przemyśle, medycynie i rolnictwie. Nie należy mylić gąski siarkowej z gąską zielonką - jest to zupełnie inna substancja, chociaż obie zawierają siarkę w swoim składzie.

Kluczowe zastosowania gąski siarkowej to produkcja kwasu siarkowego(VI), bielenie masy celulozowej, konserwacja żywności, oczyszczanie gazu ziemnego i ropy naftowej, synteza związków organicznych i nieorganicznych. Jest również składnikiem nawozów oraz leków stosowanych w dermatologii. Dwutlenek siarki, bo o nim mowa, charakteryzuje się dużą toksycznością, więc jego użycie wymaga zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa.

Gąskę siarkową otrzymuje się najczęściej z siarki rodzimej oraz rud zawierających siarczki. Globalna produkcja SO2 rośnie z roku na rok i obecnie przekracza 150 mln ton. Największymi producentami są Chiny, USA, Rosja i Kanada. Na rynku dostępne są różne postaci handlowe gąski siarkowej - ciekła, gazowa, wodne roztwory.

Podsumowując, gąska siarkowa jest nieocenionym surowcem w nowoczesnym przemyśle chemicznym. Jej zastosowania i znaczenie będą rosły wraz z rozwojem gospodarczym świata. Mimo toksyczności, należy do najważniejszych chemikaliów wykorzystywanych na skalę globalną.

5 Podobnych Artykułów

 1. Boczniak mikołajkowy - Boczniaczek pomarańczowożółty i ostrygowaty
 2. Wiosenne dekoracje okien: świeże pomysły na ożywienie przestrzeni
 3. Ranking najlepszych brytfann do pieczenia: znakomite wybory
 4. Garnek na parę: gotowanie i zachowanie wartości odżywczych
 5. Forum Grzybiarskie - Społeczność miłośników grzybów
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marcel Wiorek
Marcel Wiorek

Jestem Marcel, inżynier i popularyzator nowych technologii. Pasjonują mnie innowacje, które zmieniają oblicze współczesnego świata. Chętnie testuję i recenzuję nowości z dziedziny IT, IoT, VR i innych. Uważam, że nowe technologie to fascynująca przygoda, która może uczynić życie łatwiejszym i ciekawszym. Staram się dzielić tą pasją z innymi.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły