Budowa mikroskopu – wszystko, co musisz wiedzieć

Budowa mikroskopu – wszystko, co musisz wiedzieć
Autor Anna Bartucha
Anna Bartucha08.01.2024 | 7 min.

Budowa mikroskopu jest kluczowa dla zrozumienia jego działania i możliwości. W artykule omówimy podstawowe elementy i zasady konstrukcyjne różnych rodzajów mikroskopów, a także porównamy mikroskopy optyczne i elektronowe. Poznasz budowę mechaniczną, układ optyczny oraz źródła światła w mikroskopie. Wyjaśnimy zależności między elementami konstrukcji a osiąganym powiększeniem i zdolnością rozdzielczą.

Kluczowe wnioski:
 • Mikroskop optyczny i elektronowy różnią się zasadą działania i budową.
 • Układ optyczny mikroskopu świetlnego składa się z szeregu soczewek.
 • Rodzaj i jakość soczewek wpływa na powiększenie i zdolność rozdzielczą.
 • Źródło światła determinuje jakość obrazu w mikroskopie świetlnym.
 • Budowa mechaniczna zapewnia precyzyjne ustawienie i stabilność.

Rodzaje soczewek w budowie mikroskopu

Podstawowym elementem układu optycznego każdego mikroskopu są soczewki. Ich zadaniem jest skupianie i kierowanie strumienia światła w celu uzyskania powiększonego obrazu badanego przedmiotu.

W mikroskopach optycznych stosowane są zazwyczaj soczewki szklane lub plastikowe. Ich parametry, takie jak zdolność skupiająca, promień krzywizny, czy współczynnik załamania światła mają kluczowe znaczenie dla osiąganych rezultatów.

Soczewki różnią się także materiałem, z którego zostały wykonane. Najczęściej spotykane to:

 • Szkło optyczne (najpopularniejsze)
 • Tworzywa sztuczne (tańsze, ale gorszej jakości)
 • Kryształy (droższe, ale o najwyższej jakości optycznej)

Soczewki w mikroskopach dzielą się również ze względu na ich funkcje. Wyróżniamy soczewki:

 • Oświetlające (kondensor) - skupiają i kierują strumień światła na preparat
 • Obiektywowe - zbierają i powiększają obraz z preparatu
 • Okularowe - dodatkowo powiększają obraz i skupiają go dla oka obserwatora

W związku z powyższym, właściwy dobór soczewek, ich jakość i specyfikacja mają kluczowe znaczenie dla parametrów optycznych całego mikroskopu.

Soczewki w mikroskopie elektronowym

W mikroskopach elektronowych rolę soczewek spełniają pola magnetyczne i elektrostatyczne. Dzięki zjawisku oddziaływania pola magnetycznego na poruszające się elektrony możliwe jest precyzyjne skupienie i sterowanie wiązką elektronową analogicznie do soczewek szklanych w mikroskopii optycznej.

Układy soczewek magnetycznych i elektrostatycznych mają jednak zdecydowanie większą elastyczność i możliwości precyzyjnej kontroli niż sztywne soczewki szklane. Pozwalają na uzyskanie znacznie wyższej rozdzielczości obrazu.

Budowa mechaniczna mikroskopu optycznego

Równie istotnym elementem jak układ optyczny jest budowa mechaniczna mikroskopu. Stanowi ona konstrukcyjny szkielet, na którym osadzone są pozostałe komponenty przyrządu.

Główne elementy budowy mechanicznej to:

Statyw Podstawa zapewniająca stabilność całej konstrukcji
Ramy / Tuba Konstrukcja podtrzymująca układ optyczny i pozwalająca na precyzyjne ustawienia
Stolik Precyzyjna, regulowana podstawka na preparaty

Oprócz stabilności, kluczowe zadanie budowy mechanicznej to zapewnienie płynnej, precyzyjnej regulacji położenia badanego preparatu. Służą do tego śruby mikro- i makrometryczne, umożliwiające dokładne przesuwanie stolika w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Budowa mikroskopów elektronowych

Mikroskopy elektronowe mają zdecydowanie bardziej złożoną i rozbudowaną konstrukcję mechaniczną. Dodatkowymi elementami są m.in. systemy wysokiej próżni, silne elektromagnesy do zakrzywiania toru wiązki elektronowej oraz detektory rejestrujące obrazy lub widma.

Pomimo złożoności, precyzja wykonania i stabilność konstrukcji są kluczowe dla poprawnego działania mikroskopu elektronowego. Tylko dzięki temu jest on w stanie osiągnąć rozdzielczość rzędu ułamków nanometrów.

Źródła światła w mikroskopie optycznym

Źródło światła jest kluczowym elementem mikroskopu optycznego. Od ilości i jakości strumienia świetlnego zależy jasność i kontrast uzyskiwanego obrazu, a co za tym idzie poziom szczegółowości i wyraźności obserwowanych struktur.

We współczesnych mikroskopach optycznych najczęściej wykorzystywane są 3 typy źródeł światła:

 • Klasyczne żarówki - najtańsze, ale o ograniczonej trwałości i intensywności
 • Diody LED - nowoczesne, wydajne, energooszczędne i trwałe
 • Światło spolaryzowane - pozwala uwidocznić dodatkowe detale dzięki zjawisku polaryzacji

Coraz nowocześniejsze źródła światła z diodami LED, z opcją regulacji natężenia i barwy pozwalają na precyzyjny dobór warunków optymalnych do obserwacji danego typu preparatów.

W mikroskopach badawczych i laboratoryjnych powszechnie stosowane jest także oświetlenie skośne, kontrastowe (np. cieniowe), przechodzące lub odbite. Pozwala to na jeszcze lepsze dostosowanie warunków w celu uwypuklenia szczegółów badanej struktury.

Układ optyczny mikroskopu i powiększenie

Budowa mikroskopu – wszystko, co musisz wiedzieć

Sercem każdego mikroskopu optycznego jest jego układ soczewek, zwierciadeł i innych elementów optycznych. Buduje on obraz obserwowanego preparatu poprzez wielokrotne powiększanie i skupianie padającego nań strumienia światła.

Podstawowe elementy układu optycznego to:

 • Kondensor z soczewkami skupiającymi światło na preparacie
 • Obiektyw - układ soczewek obiektywowych
 • Okular - soczewki okularowe dodatkowo powiększające obraz

Powszechnie stosowaną miarą zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego jest jego powiększenie. Jest ono iloczynem powiększeń obiektywu i okularu.

Powiększenia pojedynczych soczewek obiektywowych w typowych mikroskopach wynoszą zazwyczaj:

 • 4x
 • 10x
 • 40x
 • 60x (również 100x w mikroskopach immersyjnych)

Natomiast powiększenia okularów to zwykle:

 • 5x
 • 10x
 • 15x

Dzięki zastosowaniu układów wielu soczewek osiągane jest bardzo duże całkowite powiększenie rzędu nawet 1500x, przy zachowaniu precyzji i ostrości obrazu.

Im większe powiększenie na pojedynczych soczewkach, tym większa zdolność rozdzielcza całego mikroskopu.

Budowa mikroskopu elektronowego

Mikroskopy elektronowe znacząco różnią się budową od optycznych. Wykorzystują strumień elektronów zamiast fotonów światła widzialnego do tworzenia obrazu.

Podstawowe elementy mikroskopu elektronowego to:

 • Działo elektronowe (źródło wiązki elektronów)
 • Układy soczewek elektromagnetycznych i elektrostatycznych
 • System próżniowy
 • Detektory rejestrujące obraz

Układ "soczewek" elektromagnetycznych pozwala na precyzyjne skupienie oraz skanowanie wiązką elektronową po powierzchni badanego preparatu. Poruszające się elektrony oddziałują z atomami materii, a detektory rejestrują te oddziaływania tworząc obraz.

Mikroskopy elektronowe pozwalają na uzyskanie rozdzielczości nawet do 1 nm, podczas gdy rozdzielczość mikroskopów optycznych ograniczona jest falą światła do ok 200 nm.

Porównanie mikroskopów optycznych i elektronowych

Mikroskopy optyczne i elektronowe różnią się zasadą działania, budową oraz parametrami i zastosowaniami. Poniższa tabela prezentuje porównanie obu typów.

Cecha Mikroskop optyczny Mikroskop elektronowy
Medium obrazujące Światło widzialne Wiązka elektronów
Zasada działania Załamanie fal świetlnych Oddziaływanie elektron-materia
Rozdzielczość 0,2 μm (200 nm) 1 nm
Powiększenie 1500x 10 mln x
Obserwacja próbek... Przezroczystych Wszystkich
Koszt Niski Bardzo wysoki

Jak widać, mikroskopy różnią się zasadą działania, możliwościami obrazowania i parametrami optycznymi. Mikroskop optyczny nadaje się do rutynowych badań biologicznych i medycznych, natomiast elektronowy pozwala badać budowę materii nawet do poziomu atomów.

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy kompleksowo zagadnienie budowy różnych rodzajów mikroskopów. Omówione zostały kluczowe elementy i zasady działania zarówno budowy mikroskopu optycznego, jak i bardziej zaawansowanego elektronowego.

Dowiedzieliśmy się, że o jakości budowy mikroskopu świetlnego decydują przede wszystkim zastosowane soczewki, ich parametry oraz materiał wykonania. Soczewki dzielą się ze względu na pełnione funkcje na oświetlające, obiektywowe i okularowe. Od ich doboru i współdziałania zależy osiągane powiększenie i zdolność rozdzielcza całego układu optycznego.

Omówione zostały również pozostałe elementy konstrukcyjne mikroskopów, takie jak stabilna, precyzyjna budowa mechaniczna i nowoczesne źródła światła. W przypadku mikroskopu elektronowego są to dodatkowo system próżni i detektory rejestrujące obraz.

Na koniec porównano możliwości i parametry mikroskopów optycznych i elektronowych. Mikroskop elektronowy pozwala na znacznie większą rozdzielczość, powiększenie i badanie wszystkich typów próbek, jednak jego złożoność i koszt są o wiele większe.

Najczęstsze pytania

Mikroskop optyczny składa się z szeregu soczewek (oświetleniowych, obiektywowych, okularowych), które powiększają obraz badanego preparatu. Dodatkowymi elementami są źródło światła, budowa mechaniczna (statyw, stolik preparatów) oraz system regulacji ostrości i powiększenia.

Mikroskop elektronowy wykorzystuje wiązkę elektronów zamiast światła widzialnego. Dzięki oddziaływaniu elektronów z atomami badanej próbki oraz detektorom rejestrującym te oddziaływania, uzyskuje się obraz o znacznie większej rozdzielczości niż w mikroskopii optycznej.

Powiększenie mikroskopu to iloczyn powiększeń zastosowanych soczewek obiektywowych i okularowych. Im wyższe parametry poszczególnych soczewek, tym większa zdolność rozdzielcza i możliwość dostrzeżenia drobnych szczegółów badanej próbki.

Mikroskopy elektronowe charakteryzują się znacznie większą rozdzielczością i możliwością obrazowania detali aż do poziomu pojedynczych atomów. Wadami są bardzo wysoki koszt, złożona obsługa oraz konieczność badań próbek w warunkach próżni.

Mikroskop optyczny jest podstawowym narzędziem badawczym w biologii, medycynie, naukach materiałowych i wielu innych dziedzinach nauki. Dzięki niemu możemy zobaczyć mikrostruktury oraz pojedyncze komórki niewidzialne dla ludzkiego oka.

5 Podobnych Artykułów

 1. Boczniak mikołajkowy - Boczniaczek pomarańczowożółty i ostrygowaty
 2. Wiosenne dekoracje okien: świeże pomysły na ożywienie przestrzeni
 3. Ranking najlepszych brytfann do pieczenia: znakomite wybory
 4. Garnek na parę: gotowanie i zachowanie wartości odżywczych
 5. Fotka 14 lat - Zdjęcia 13 lat
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Anna Bartucha
Anna Bartucha

Nazywam się Anna i jestem entuzjastką ekologii. Przejmuję się losem naszej planety i angażuję w działania na rzecz ochrony środowiska. Stawiam na zero waste, recykling i green living. Chcę zmieniać świat na lepsze małymi krokami. Wierzę, że z pozoru niewielkie wybory przekładają się na realną poprawę stanu Ziemi.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły