ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

NDSNDN

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 91 posiedzeniu Komisji informujemy, iż pojawiły się komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych.

Treść komunikatów w załączeniu: „Komunikat V i Komunikat VI wraz z załącznikami”

Dodatkowe informacje w tym temacie można znaleźć na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego pod adresami:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter