ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

PROMOCJA

PROMOCJA ZDROWIA

W ramach realizacji zadań z zakresu oświaty i promocji zdrowia pracownik PSSE zorganizował stoisko promocji zdrowia na imprezie plenerowej "Majówka z Gminą Lądek"(25.05.2019) i Festynie Rodzinnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cieninie Zabornym(02.06.2019)

Prowadzono pomiary ciśnienia tętniczego, tlenku węgla w wydychanym powietrzu, instruktaż usuwania kleszcza z użyciem kleszczołapki, zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych z nagrodami, rozmowy indywidualne, rozdawnictwo materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Na Pikniku Rodzinnym w Oddz. Przedszkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodojewie(21.05.2019) przeprowadzono pogadankę dla rodziców na temat zdrowego stylu życia oraz konkursy dla dzieci i rodziców z nagrodami.

1. Relacja foto z Pikniku Rodzinnego w ZSP Młodojewo

2. Relacja fotograficzna - Majówka z Gminą Lądek

3. Relacja fotograficzna - Festyn Rodzinny w ZSP Cienin Zaborny

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter