ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

XIII edycja TF

Organizatorami Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” są Główny Inspektorat Sanitarny, Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja „Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie”.

Trzymaj Formę! to program skierowany do uczniów klas V–VIII szkół podstawowych, gimnazjów oraz ich rodziców. Głównym celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 Cele szczegółowe programu to:

1) pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka;

2) kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną;

3)dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Program Trzymaj Formę! realizowany jest metodą projektu – metodą, która rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Metoda ta daje dużą swobodę wyboru sposobu realizacji Programu, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

W dniach 5, 6, 7 lutego br. pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Słupcy zorganizował szkolenie dla szkolnych koordynatorów/ realizatorów XIII edycji ogólnopolskiego programu „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2018/19. W powiecie słupeckim program realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych, zespołach szkolno - przedszkolnych i gimnazjach. Dodatkową inicjatywą realizowaną w ramach XIII edycji Programu jest Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia. Do etapu szkolnego ogólnopolskiego konkursu w powicie słupeckim przystąpi 33 uczniów  z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Strzałkowie i Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy(oddz. gimnazjalne).

 

14 17

 

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter