ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

KONKURS WIEDZY VIII edycja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy, w imieniu Organizatorów tj. Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, zaprasza do udziału w VIII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.      Adresatami VIII edycji Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII i VIII) i gimnazjalne. Jest on skierowany zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.

Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl  

O organizacji Konkursu poinformowano Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Załącznik:

1. Instrukcja zgłaszania szkoły do udziału w konkursie

2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami:

Nr 1. Program merytoryczny

Nr 2. Wykaz literatury

Nr 3. Postępowanie Komisji Konkursowej

Nr 4. Harmonogram konkursu

Nr 5. Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter