ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

 

 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

pokój nr 8

telefon (63) 274 36 42 wew.21
e-mail: higiena.szkolna(at)psse-slupca.pl

 

dane   dane   dane   dane   dane
Poradniki   Bezpieczna szkoła   Bezpieczne wakacje   Bezpieczne ferie   Opracowania
                 

 

 

ZADANIA

1. Nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;

2. Dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:
- ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,
- ocena dostosowania mebli do zasad ergonomii;

3. Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter