ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: +48 22 25 00 115
Polish English French German Russian

 

 

EPIDEMIOLOGIA - formularze

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy

ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową

ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS

ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

  ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

  ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG

MZ-55 Okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę

HIGIENA ŻYWNOŚCI - wnioski

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Formularz przyjęcia interwencji

Formularz zgłoszenia interwencji konsumenckiej na środek spożywczy

HIGIENA KOMUNALNA - wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok (szczątków)

HIGIENA PRACY

Wzór Rejestru prac narażających pracowników  na działanie szkodliwego czynnika biologicznego

Wzór Rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego

Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

   Wzór Rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z  substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Wzór Rejestru pracowników  narażonych na działanie  substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy oraz karta badań i pomiarów

Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY - wnioski

Wniosek  zgłoszenie zakończenia realizacji obiektu budowlanego

Wykaz dokumentów – załączniki do wniosku

Wniosek o zaopiniowanie projektu

HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY - wnioski

Wniosek o wydanie opinii na inną formę wychowania przedszkolnego

Wniosek o wydanie opinii na szkołę/placówkę publiczną/niepubliczną

Wniosek o wydanie opinii na żłobek

INNE WNIOSKI

Protokół przyjęcia interwencji

Zlecenie wykonania badań wody (z chemią podstawową )

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zlecenie wykonania badań wody (z chemią rozszerzoną )

 

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter