ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

HP

KAMPANIA "ZDROWE I BWZPIECZNE MIEJSCE PRACY: SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE POD KONTROLĄ"

Narażenie na substancje niebezpieczne jest bardziej powszechne w miejscach pracy w Europie, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Substancje niebezpieczne w miejscu pracy mogą powodować najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Celem zaplanowanej na lata 2018–2019 kampanii jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom.

Czytaj więcej...

Komunikaty

Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 89 posiedzeniu Komisji w dniu 04 lipca 2018 r. informujemy, iż pojawiły się komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw.

Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźników dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych.

Dodatkowe informacje w tym temacie można znaleźć na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego.

Komunikat Komisji ds. NDS i NDN

Poradnik dla przedsiębiorców

Biuro ds. Substancji Chemicznych opracowało poradnik dla przedsiębiorców prowadzących operację w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 pod nazwą „Zasady bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2”. Poradnik ma na celu wskazanie, w jaki sposób ograniczyć ryzyko związane z możliwością wypływu do nielegalnego obrotu substancji podlegających regulacjom rozporządzenia (WE) 273/2004.

Poradnik – źródło: Biuro ds. Substancji Chemicznych

HIV

Jak podaje Państwowy Zakład Higieny od początku epidemii (1985r.) do 28 lutego 2018 roku w Polsce wykryto zakażenie HIV u 22 826 osób, z czego 3 571 osób zachorowało na AIDS, a 1 386 chorych zmarło. więcej

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter