ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

Bezpieczne 2

Walentynki to piękny dzień... Wokół nas serduszka, kwiaty, romantyczne kartki, czułe słówka... Jednak miłość zawsze powinna iść w parze z wiernością, zaufaniem, bezpieczeństwem. Zbliżające się  walentynki to być może okres sprzyjający zawieraniu nowych, nie zawsze przemyślanych znajomości i podejmowaniu ryzykownych zachowań. Walentynki to dzień stanowiący okazję do promowania wiedzy w zakresie problematyki zakażeń HIV/AIDS wśród ogółu społeczeństwa, a szczególnie młodzieży. Jest prawdopodobne, że wśród spotykanych ludzi będą osoby żyjące z HIV. Często tego nieświadome.

Czytaj więcej...

XIII edycja TF

Organizatorami Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” są Główny Inspektorat Sanitarny, Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja „Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie”.

Trzymaj Formę! to program skierowany do uczniów klas V–VIII szkół podstawowych, gimnazjów oraz ich rodziców. Głównym celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Czytaj więcej...

MTcoWYnaTo

W II semestrze roku szkolnego 2018/19 rusza pilotażowa edycja program edukacyjny „Mamo, Tato – co Wy na to?”, którego organizatorem jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu Oddz. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Celem ogólnym programu jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Czytaj więcej...

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO SANITARNYCH ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI

Na terenie powiatu słupeckiego 3 organizatorów uruchomiło 3 turnusy, które odbywały się w miejscu zamieszkania w formie półkolonii. Przeprowadzono kontrole we wszystkich trwających półkoloniach zorganizowanych łącznie dla 280 uczestników.

Czytaj więcej...

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter