ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

 tab 

W dniu 25 października 2019 r w Zespole Szkół Muzycznych w Słupcy odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce oraz 65-lecia powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Spotkanie było okazją do przypomnienia historii polskich służb sanitarno – epidemiologicznych oraz działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy.

W uroczystości uczestniczyli między innymi Doradca Wojewody Wielkopolskiego Pani Mariola Rakiewicz, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Pan Andrzej Trybusz, władze Powiatu Słupeckiego i Miasta Słupcy Starosta Słupecki – Pan Jacek Bartkowiak, oraz Burmistrz Miasta Słupcy – Pan Michał Pyrzyk, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Piotr Gałan, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Pan Józef Ziemniarski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy – Pan Rafał Chmiel, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Słupcy – Młodszy Inspektor – Pan Jan Rabiej, Przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – Przełożona Pielęgniarek – Pani Maria Grzelak, Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Pani Bożena Janicka, władze samorządowe powiatu słupeckiego, a także pracownicy oraz emeryci Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy.

Rolę Służb Sanitarnych w Polsce podkreślił w swoim wystąpieniu Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pan Andrzej Trybusz. Podziękowania na ręce swoich przełożonych oraz koleżanek i kolegów
z innych inspekcji, służb mundurowych, podmiotów leczniczych oraz samorządów terytorialnych, przy współudziale których na codzień słupecka inspekcja sanitarna realizuje zadania w zakresie zdrowia publicznego, skierował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy Pan Zygmunt Jasiński – „Bez Was nasz dzisiejszy sukces niebyłby możliwy. Serdecznie Wam Wszystkim dziękuję”.

Obchody jubileuszu 100 – lecia Służb Sanitarnych w Polsce były okazją do wręczenia oznaczeń najbardziej zasłużonym pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia wręczali Starosta Słupecki Pan Jacek Bartkowiak oraz Doradca Wojewody Wielkopolskiego Pani Mariola Rakiewicz. W ceremonii wręczania odznaczeń uczestniczyli również – Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Pana Andrzej Trybusz oraz – Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarnego w Słupcy – Pana Zygmunt Jasiński.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - medalem złotym za długoletnią służbę zostały odznaczone:

-        Pani Jadwiga Kierzek – Stanowisko Pracy do spraw Higieny Żywności i Żywienia,

-        Pani Wiesława Pliszka – Główna Księgowa,

-        Pani Urszula Woźniak – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczone zostały:

-        Pani Beata Szeląg – Kierownik Oddziału Nadzoru,

-        Pani Katarzyna Zawadzka – Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia,

Pani Beata Szeląg, została wyróżniona również odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”- nadaną przez Ministra Zdrowia, którą przyjęła z rąk – Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Pana Andrzeja Trybusza. Podziękowania złożono również pozostałym pracownikom stacji oraz tym, którzy przeszli na emeryturę. Jubileusz umilił występ uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy.

Relacja fotograficzna

 

16

1 2

3    5  6 

 7  10

8    9

13   12

15a

15c  15b

15e

17

17a  DSC 0790

 18   19

20 22 21

 

 https://www.youtube.com/watch?v=PQBR_bMdESc 

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter