ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

8

STOISKO PROMOCJI ZDROWIA NA IV FESTIWALU ŻYCIA W POWIDZU

„Wszyscy jesteśmy krewniakami” - pod takim hasłem w Powidzu został zorganizowany 22 czerwca IV Festiwal Życia.Główną ideą festiwalu jest promocja zdrowia.  Jego organizatorami byli Klub Honorowych Dawców Krwi “Krwinka”, Gmina Powidz, Dom Kultury w Powidzu oraz miejscowa Biblioteka Publiczna. W inicjatywę włączyło się również wiele organizacji i instytucji. Pracownik pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Słupcy Małgorzata Pluta wraz z ratownikiem medycznym Iwoną Sokołowską w festiwalu uczestniczyły już po raz trzeci.

Na zorganizowanym stoisku promocji zdrowia prowadzono edukację z zakresu szkodliwości używania substancji psychoaktywnych tj. dopalaczy i nikotyny, profilaktyki HIV/AIDS, chorób odkleszczowych(instruktaż usuwania kleszcza za pomocą kleszczołapki), jak spędzić bezpiecznie wakacje. Prowadzono badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, glukozy we krwi, cholesterolu, kwasu moczanowego i ciśnienia tętniczego. Dla dzieci przygotowano konkursy sprawnościowe oraz rebusy i krzyżówki o tematyce zdrowotnej z nagrodami.

4 14

21 7

9 19

5 18

11 16

1

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter