ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

edukacja zdrowotna

EDUKACJA ZDROWOTNA W ZSP W CIENINIE ZABORNYM

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się spotkanie pracownika pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE z młodzieżą kl. VIII nt zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy.

2d 5d

9 maja br. grupa dziewcząt z klasy VIII uczestniczyła w prelekcji nt profilaktyki raka piersi oraz uczyła się samobadania na fantomach piersi.

3 1.JPG

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter