ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

Konkurs dla szkół

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do udziału w III ogólnopolskim konkursie pt. „Szkoła wolna od używek”.

 Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które uczestniczą lub nie uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe w dotychczas zrealizowanych dwóch edycjach konkursu, polegało na opracowaniu i zrealizowaniu projektu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki uzależnień. W tym roku, w celu wzbudzenia większego zainteresowania młodzieży konkursem, zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy w terminie do 16 kwietnia 2019 r. Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Dla Laureatów konkursu(etap krajowy) przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za I, II i III miejsce).

Do pobrania

REGULAMIN KONKURSU

Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter