ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

MTcoWYnaTo

W II semestrze roku szkolnego 2018/19 rusza pilotażowa edycja program edukacyjny „Mamo, Tato – co Wy na to?”, którego organizatorem jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu Oddz. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Celem ogólnym programu jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

1.Podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.

2.Uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.

3.Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.

4.Uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.

5.Przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.

6.Zachęcenie do wspólnego spędzenie czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Treści programowe: I część merytoryczna „OCZAMI DZIECKA”                                                                 Jak nas widzą, tak o nas mówią..., Świat jest ciekawy, a my go odkrywamy…, Cały świat kręci się wokół nas …, Strach ma wielkie oczy…, Nasze ciało to MY…, Jesteśmy tym co jemy…                                                    II część merytoryczna „OD AUTORÓW”                                                                                                      Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym; Prawidłowy rozwój mowy u dziecka; Szczepienia ochronne; Co nas gryzie?: Wszawica; Kleszcze

Treści merytoryczne przeplatają się z 14 różnorodnymi zadaniami - „łamigłówkami” do wykonania przez dzieci z pomocą rodziców/opiekunów.

W dniu 1 i 5 lutego br. pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zorganizował w PSSE w Słupcy szkolenie dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów/ realizatorów programu. W powiecie słupeckim program realizowany będzie w 6 przedszkolach(nr 1 , nr 2 „Miś” i nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy, Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” w Słupcy, Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Piotrowicach) oraz w 9 oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych (Kotunia, Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Młodojewo, Piotrowice, Wólka, Młodziejewice, Orchowo, Słowikowo)

6  10

7  9  12

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter