ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO SANITARNYCH ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI

Na terenie powiatu słupeckiego 3 organizatorów uruchomiło 3 turnusy, które odbywały się w miejscu zamieszkania w formie półkolonii. Przeprowadzono kontrole we wszystkich trwających półkoloniach zorganizowanych łącznie dla 280 uczestników.

Szeroki program wypoczynku obejmował min.: zajęci sportowo-rekreacyjne, zajęcia matematyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia językowe, zajęcia projektowe oraz liczne wyjazdy. Organizatorzy wypoczynku zapewnili prawidłowe warunki pobytu dzieci i młodzieży w miejscach odbywania się wypoczynku w tym: wyżywienie, opiekę zdrowotną, odpowiedni stan sanitarno – higieniczny i techniczny budynków, pomieszczeń oraz otoczenia, wystarczające środki do utrzymania higieny osobistej, środki czystościowe, dezynfekujące oraz sprzęt porządkowy, odpowiednie standardy dostępności do urządzeń sanitarnych, właściwą gospodarkę odpadami stałymi oraz odpowiednie warunki do uprawiania sportu i rekreacji.

Stan zdrowia uczestników nie budził zastrzeżeń. Wszystkie turnusy zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter