ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

Komunikaty

Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 89 posiedzeniu Komisji w dniu 04 lipca 2018 r. informujemy, iż pojawiły się komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw.

Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźników dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych.

Dodatkowe informacje w tym temacie można znaleźć na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego.

Komunikat Komisji ds. NDS i NDN

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter