ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

Konkurs wiedzy

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! - inicjatywy promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu.
W roku szkolnym 2017/2018 realizowana jest już siódma edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Adresatami Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII) i gimnazjalne (klasy II i III) zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują programu.

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu zostały przeprowadzone w formie elektronicznej.
W
dniach 26 luty – 16 marca 2018r. przeprowadzony został I etap – szkolny VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2017/2018.
Do VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” zgłoszono 14117 uczniów w Polsce, w tym w Wielkopolsce – 1488 uczniów. Do I etapu Konkursu, w następstwie weryfikacji formalnej zgłoszeń, zakwalifikowanych zostało 11434 uczniów w Polsce z 1170 szkół gimnazjalnych, w tym w Wielkopolsce – 1301 uczniów z 121 szkół gimnazjalnych.
Postępowanie konkursowe I etapu – szkolnego, przeprowadzone zostało online za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego w wybranym przez szkolnego koordynatora terminie.
Decyzją Komisji Konkursowej, do II etapu – powiatowego Konkursu zakwalifikowanych zostało 248 uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 30 punktów (tj. 75% punktów możliwych do zdobycia). Wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych placówek szkolnych dostępne są dla Koordynatorów w Internetowym Systemie Konkursowym.

W województwie wielkopolskim do II etapu – powiatowego zakwalifikowanych zostało16 uczniów z następujących powiatów: gostyński – 2 uczniów, Konin – 1 uczeń, koniński – 1 uczeń, pleszewski – 3 uczniów, Poznań – 1 uczeń, poznański – 1 uczeń, słupecki – 2 uczniów, złotowski – 5 uczniów.

Z powiatu słupeckiego do II etapu – powiatowego zakwalifikowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy z oddz. gimnazjalnych: MICHAŁ SMUSZKIEWICZ i ADAM URBANIAK.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, II etap – powiatowy przeprowadzony został
w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy w dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 10:00.

Etap powiatowy Konkursu polegał na samodzielnym rozwiązaniu testu wiedzy z pytaniami zamkniętymi online za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego. Czas trwania testu wynosił 45 minut. Postępowanie konkursowe odbyło się pod nadzorem powiatowego koordynatora Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Małgorzaty Pluty i pracownika ON.HD PSSE Sylwii Dobrosielskiej.

IMG 9924

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter