ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

MASZ SOLARIUM

Korzystanie z solarium na nowych zasadach

Mając na uwadze szkodliwy wpływ opalania za pomocą lamp UV na skórę, wprowadzony został  zakaz korzystania z solarium przez osoby nieletnie. W sytuacji, gdy  pracownik solarium będzie miał wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, wówczas powinien poprosić ją o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek.

Osoby prowadzące solarium nie mogą reklamować swoich usług w telewizji, radiu, prasie, kinach, szkołach, na terenie obiektów sportowo rekreacyjnych i w innych miejscach użyteczności publicznej, ale również na plakatach w tym wielkoformatowych oraz na portalach internetowych. Za to, obowiązkiem właścicieli solarium jest umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej o negatywnych skutkach ekspozycji na promienie UV.

WZÓR TABLICZKI

zakaz solarium ponizej 18 lat

Za niespełnienie powyższych wymagań przez podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium, przewidziana jest kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł. Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji.
Powyższe wymagania reguluje ustawa z dnia 15.09.2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.01.2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz.  U. z 2018 r. poz. 275).
źródło WSSE Poznań

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter