ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

SZKOLENIE MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW ZDROWIA

W ramach realizacji projektu „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”, „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” oraz profilaktyki antytytoniowej pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Słupcy zorganizował 3 listopada br. szkolenie dla młodzieży gimnazjalnej powiatu słupeckiego. W szkoleniu uczestniczyło 20 uczniów z kl. II  oddziałów gimnazjalnych z Drążnej, Słupcy, Trąbczyna, Kowalewa, Strzałkowa, Różannej, Zagórowa i SOSW w Słupcy.

Starszy aspirant Marlena Kukawka z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy przedstawiła temat narkotyków i dopalaczy w kontekście prawa. Tematykę z zakresu racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej i zaburzeń odżywiania oraz profilaktyki palenia tytoniu i zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych „dopalaczy” przedstawiła Małgorzata Pluta z pionu OZ i PZ PSSE w Słupcy. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach warsztatowych z tematyki szkolenia, których celem było min. wykształcenie postaw asertywnych i nabycie praktycznych umiejętności. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały informacyjno – edukacyjne oraz gadżety programowe.

W trakcie szkolenia przeprowadzono konkurs wiedzy z tematyki projektu „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy”, którego laureatami zostali: PIOTR PAKULSKI z oddz. gimnazjalnego w Trąbczynie, MARTA BALICKA z oddz. gimnazjalnego w Słupcy i MARTA WARDĘCKA z oddz. gimnazjalnego w Kowalewie. Laureaci otrzymali dyplomu i nagrody ufundowane przez WSSE w Poznaniu.

Certyfikat Młodzieżowego Lidera Zdrowia otrzymali: Julita Waszak i Patrycja Wawrzyniak(oddz. gimnazjalne w Zagórowie), Dominika Kujawa i Oliwia Król(oddz. gimnazjalne w Drążnej), Julia Szkudlarek i Katarzyna Dębicka(oddz. gimnazjalne w Strzałkowie), Daria Żminkowska, Marta Balicka, Marta Balicka, Karolina Kasprowicz, Natalia Drop, Julia Zaparta i Oliwia Stachowska(oddz. gimnazjalne w Słupcy), Piotr Pakulski i Bartosz Rzepecki(oddz. gimnazjalne w Trąbczynie), Zuzanna Powała, Weronika Kasprzak(Niepubliczne Gimnazjum w Różannie), Julia Wolniewicz i Marta Wardęcka(oddz. gimnazjalny w Kowalewie), Krystian Olejniczak i Dawid Okulski(SOSW Słupca).

Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrekcji oraz Pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy za pomoc w organizacji szkolenia.

IMG 9572     IMG 9602                                                                                                               

RELACJA FOTOGRAFICZNA ZE SZKOLENIA - pobierz                     

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter