ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian
 logo trzymaj forme   KONKURS WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA

W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” organizowana jest VII edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, którego organizatorami są Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.

Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną. Konkurs realizowany w roku szkolnym 2017/2018, adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy nie realizują w/w programu. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl.

Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl. zakładka Regulamin. O organizacji Konkursu poinformowano Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 Informacje, dokumenty do pobrania:

Instrukcja zgłasznaia szkoły do udziału w konkursie - pobierz

- regulamin Konkursu - pobierz

- załaczniki:

nr 1 program merytoryczny - pobierz

nr 2 wykaz literatury - pobierz

nr 3 postępowanie Komisji Konkursowej - pobierz

nr 4 Harmonogram Konkursu -pobierz

nr 5 funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego -pobierz

nr 6 wykaz danych teleadresowych WSSE -pobierz

nr 7 zgoda rodziców - pobierz

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter