ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

 wakacje2

W ramach bezpiecznych wakacji pracownik pionu Oświaty Zdrowotnej PSSE wraz z przedstawicielami Policji wizytuje wypoczynek letni dzieci i młodzieży organizowany na terenie powiatu słupeckiego. Podczas spotkań prowadzona jest edukacja w zakresie różnych aspektów bezpiecznego wypoczynku m.in.: nt. profilaktyki używania środków zastępczych „dopalaczy” i narkotyków, profilaktyki palenia tytoniu, ustawy antytytoniowej, nt. racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej oraz bezpiecznego opalania. Policja przekazuje informacje nt. bezpieczeństwa nad wodą, w lesie oraz podczas korzystania z dróg. Przestrzegają również przed kontaktami z obcymi osobami.  Uczestnicy wypoczynku otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne oraz gadżety. Edukacją objęto uczestników kolonii w Przybrodzinie oraz półkolonii w Oratorium Salezjańskim w Lądzie.

2  7

8 10

3 4

5 6

1

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter