ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian


Koordynatorami programu są pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy przygotowują realizatorów programu poprzez szkolenia i narady oraz prowadzą dystrybucję materiałów do poszczególnych placówek realizujących program.

Cele szczegółowe programu:

  • Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
  • Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
  • Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.


Program przewiduje przeprowadzenie pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

Tytuły zajęć:
1. Wycieczka,
2. Co i dlaczego dymi?
3. Jak się czuję kiedy dymi papieros?
4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
5. Jak unikać dymu papierosowego?


Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Uwzględniono następujące aspekty pracy warsztatowej:

Metody aktywizujące – stanowią zachętę dla dzieci do aktywnego sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także własnych wartości, postaw.

W programie zastosowano następujące metody aktywizujące:
- wycieczka
- narysuj i napisz                                                                                                                                 
- diagnoza wiedzy,
- „burza mózgów”
- dzieci mówią co dymi i dlaczego,
- ćwiczenia respiracyjne
- oddychanie w różnych zdrowych miejscach,
- drama
- zabawa w kwiatki,
- piosenka
- postać smoka Dinka
- zabawa w pociąg                                                                                                                                         
- ilustracje do historyjki,

- znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”


Praca w małych grupach – dzieci współpracują ze sobą, prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę. Ta forma pracy jest szansą do zaktywizowania dzieci nieśmiałych oraz treningu asertywności.
Wspierająca rola nauczyciela – nauczyciel, który zamierza aktywizować dzieci, powinien mieć świadomość konieczności koncentracji na dziecku, a w związku z tym przyjmuje rolę doradcy, koordynatora, który wspiera dziecko w działaniu.
W ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” przygotowano następujące materiały broszurę ze scenariuszami zajęć dla dzieci i rodziców, plakat, kolorowankę dla dzieci.

DO POBRANIA

Broszura dla szkolnego realizatora programu

KOLOROWANKI

1. DINO

2. KWIATEK 1

3. KWIATEK 2

4. KWIATEK 3

5. LABIRYNT

6. RAMKI DO KOLOROWANIA

7. RÓŻNICE

PLAKAT DYMY

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter