ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian
obrazek wszawica

Mity o wszawicy - źródło WSSE Poznań   > Więcej...

Gdy coś ci chodzi po głowie - źródło WSSE Poznań   > Więcej...

Zosia zapobiega wszawicy - źródło WSSE Poznań    > Więcej...

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania
i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
> Więcej...

Plakat > Więcej...

Obrazek dziewczynka z tornistrem
Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych - List Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - źródło WSSE Poznań    > Więcej...
Zalecenie dotyczące tornistrów szkolnych - źródło WSSE Poznań - Ulotka
 PZH  

Informacje obejmujące tematykę dotyczącą sposobów zapewnienia odpowiedniej jakości wody wodociągowej do bezpośredniego spożycia aby w sposób odpowiedzialny móc zachęcić dzieci do jej korzystania > Więcej...

 rozkład zajęc  Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych - źródło WSSE Poznań > Więcej…
 stanowisko Stanowisko pracy ucznia i przedszkolaka Każdy uczeń powinien mieć zmierzoną wysokość ciała i wysokość podkolanową. Na podstawie tych pomiarów określa się rozmiar mebli dostosowany do danego ucznia - źródło WSSE Poznań

Wymiary krzeseł źródło WSSE Poznań - ulotka

Pan Michał uczy zasad korzystania ze stanowiska komputerowego - źródło WSSE Poznań > Więcej...

Zosia i Krzyś znają ergonomię stanowiska pracy - źródło WSSE Poznań > Więcej...

Zasady dostosowania mebli – prezentacja

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania > Więcej... 

Stanowisko pracy ucznia i przedszkolaka- źródło WSSE Poznań > Więcej...

 Grafika

Dziecko przewlekle chore w szkole i przedszkolu

 

Dziecko przewlekle chore - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z ADHD - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z ASTMA - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z CUKRZYCĄ - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z DEPRESJĄ - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z HEMOFILIĄ - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z PADACZKĄ - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z zaburzeniami lękowymi - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z zaburzeniami odżywiania - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z zaburzeniami pschotycznymi - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z zaburzeniami tikowymi - źródło MZ > Więcej...

 ksiazki Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w sprawie zaleceń dotyczących opieki nad uczniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym zapobiegania zakażeniom dróg oddechowych - źródło Instytut Matki i Dzieck > Więcej...
 zawodniacy

Zalecenia dotyczące spożywania wody przez uczniów

Niniejsze zalecenia, dotyczące spożywania wody przez uczniów zostały opracowane m. in. na podstawie materiałów WHO.

> Więcej...
Strna internetowa www.zawodniacy.pl

 Grafika

Chroń siebie i innych - myj ręce! > Więcej

Higiena jamy ustnej w przedszkolu na 5-kę! - źródło WSSE Poznań > Więcej

Ciepła woda- źródło WSSE Poznań > Więcej

 jablko

Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem

Częstość występowania nowotworów złośliwych wymusiła na początku XXI w. ponowne określenie priorytetów polityki zdrowotnej. Nowotwory złośliwe stają się pierwszym zabójcą Polaków przed 65 rokiem życia> Więcej

 Grafika podawanie leków

Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu – źródło MZ

> Więcej

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter