ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

 

Dobre praktyki produkcyjne dla domowych piekarni i domowych cukierni (poradnik dla przedsiębiorców) - więcej >

Inkubator kuchenny poradnik tworzenia i funkcjonowania - więcej >

Inkubator przetwórstwa lokalnego – inkubator kuchenny - więcej >

Inkubator przetwórstwa lokalnego - więcej >

Poradnik DPHiP przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego - więcej >

Przewodnik RASFF - więcej >

Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 14, 17, 18 , 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 PE i rady ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (traceability, odpowiedzialność przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa żywności, wycofanie środków spożywczych z rynku oraz od konsumenta, informowanie konsumenta, powiadamianie w systemie RASFF, import żywności do Wspólnoty, eksport żywności ze Wspólnoty - więcej >

Wytyczne dotyczące ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny - więcej >

Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych - więcej >

Kluczowe obowiązki przedsiębiorców żywnościowych i paszowych - więcej >

Wytyczne w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie - więcej >

Wytyczne KE – Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - więcej >

Wykaz przewodników oraz poradników Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HCCP - więcej >

Wytyczne w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności na potrzeby drobnych detalistów w sektorze spożywczym - więcej >

Wytyczne dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE - więcej >

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter